English

در باره ی 7Wills

ویلز به شما این امکان را می دهد که به صورت آنلاین وصیت نامه های خود را برای دوستان مجازی و آشنایان خود بنویسید. این وصیت نامه ها تا زمانی که در قید حیات هستید محفوظ باقی می ماند و چنان چه سیستم سایت فوت شما را تشخیص دهد , وصیت نامه ها را برای مخاطبانی که مشخص کرده اید به صورت ایمیل ارسال می کند,بدین صورت دوستان مجازیتان علاوه بر این که از فوت شما آگاهی می یابند, می توانند آخرین وصیت شما را نیز بخوانند.

ویلز چگونه کار می کند؟


شاید برایتان این سوال پیش امده باشد که ویلز چگونه تشخیص می دهد که آیا شما زنده اید و یا فوت کرده اید!؟!
در پنل کاربری شما یک تاریخ انقضا وجود دارد که این تاریخ توسط شما قابل تنظیم می باشد و زمانی که تاریخ انقضا پایان یابد وصیت نامه های نوشته شده به صورت ایمیل برای مخاطبان ارسال می شود.
شما موظف هستید تاریخ انقضا را قبل از اتمام آن دوباره تمدید نمایید!! در صورتی که این تاریخ تمدید نگردد سیستم تشخیص می دهد که احیانا در قید حیات نیستید و وصیت نامه(یا وصیت نامه ها)ی شما را برای مخاطبانی که مشخص نموده اید ارسال می کند.


 


خرید بک لینک