English

ویلز به شما این امکان را می دهد که به صورت آنلاین وصیت نامه های خود را برای دوستان مجازی و آشنایان خود بنویسید. این وصیت نامه ها تا زمانی که در قید حیات هستید محفوظ باقی می ماند و چنان چه سیستم سایت فوت شما را تشخیص دهد , وصیت نامه ها را برای مخاطبانی که مشخص کرده اید به صورت ایمیل ارسال می کند,بدین صورت دوستان مجازیتان علاوه بر این که از فوت شما آگاهی می یابند, می توانند آخرین وصیت شما را نیز بخوانند.
7ویلز چگونه کار می کند؟

OR

اگر صاحب اکانت هستید لطفا وارد شوید

نام کاربری   

رمز عبور  رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

زمانی که شما در ویلزعضو می شود باید یک توافقنامه را قبول کنید, این توافقنامه شامل یکسری قوانین و مسئولیت ها میباشد.کاربران موظف هستند آن را بخوانند و آن را رعایت کنند

 

خرید بک لینک